Ahu ne demek hangi dilde ?

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Ahu; Ahu, Turkce, Arapca, Farsca, Ermenice, Kurtce ve diger Iran dillerinde bir baglac anlamna gelmektedir. Ahu, cogunlukla iki kelimenin bir araya getirilmesinde kullanlan bir baglc temsil eder. Genellikle, iki farkl cumle arasnda baglant kurulmasna yardmc olur veya bir cumledeki iki farkl anlam arasndaki baglanty gosterir. Ahu, sadece Iran dillerinde kullanlmakla kalmaz; ayn zamanda, Kurtce, Turkce, Arapca ve Ermenice'de de kullanlmaktadr.

Ahu, Turkce'de baglac anlamnda kullanlr. Ahu, iki kelimenin bir araya getirilmesinde kullanlan bir baglanty temsil eder. Mesela, "Ben cok ahu yaptm" cumlesinde, "ahu" iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder. Ayrca, "Ben ahu yapamadm" cumlesinde de, "ahu" gorev goren baglanty temsil eder.

Ahu, Arapca'da da kullanlr. Ahu, Arapca'da iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder. Mesela, "Ana ahu l-hawa" cumlesinde, "ahu" iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder. Ayrca, "Maa ahu l-qadr" cumlesinde de, "ahu" iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder.

Ahu, Farsca'da da kullanlr. Ahu, Farsca'da iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder. Mesela, "Man ahu-ye-tamam" cumlesinde, "ahu" iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder. Ayrca, "Man ahu-ye-tamam kardam" cumlesinde de, "ahu" iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder.

Ahu, Ermenice'de de kullanlr. Ahu, Ermenice'de iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder. Mesela, "Man ahu-ye-dzov" cumlesinde, "ahu" iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder. Ayrca, "Man ahu-ye-dzov chka" cumlesinde de, "ahu" iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder.

Ahu, Kurtce'de de kullanlr. Ahu, Kurtce'de iki kelimenin bir araya getirilmesiyle olusturulan baglanty temsil eder.
 
Üst