Çiftçiler için danışmanlık hizmetleri, finanse edilen 13 projenin 5 milyonu aşan çağrısı

HoCaM

Global Mod
Global Mod
Psr’nin (Kırsal Kalkınma Programı) 2.1 alt tedbiri sıralamasına giren tüm tarımsal danışmanlık projeleri finanse edilecektir.

Başkan yardımcısı ve tarım-gıda meclis üyesi Stefania Saccardi’nin önerisi üzerine son bölge konseyi tarafından onaylanan 235.000 Euro’luk artış sayesinde, ‘Danışmanlık hizmetlerinden yararlanma desteği’ ihalesi için mevcut mali tahsisat 5.235.000 Euro’ya yükseldi. tam olarak finanse edilen projeleri 13’e çıkaran tüm sıralamada gezinmenizi sağlayan bir rakam.

Başkan yardımcısı Saccardi, “Tüm sıralamanın kaydırılmasını istedik” dedi, çünkü Toskana tarım ve ormancılık sektöründeki danışmanlık faaliyetini, özellikle bu özel tarihi dönemde, bölgede mümkün olduğu kadar çok şirketi desteklemek için önemli bir unsur olarak görüyoruz. rekabet gücü ve yeterlilik, etkili iş yönetimi için temel faktörlerdir”.

Alt-tedbir 2.1, tam olarak çiftçilerin, ormancıların ve diğer arazi yöneticilerinin belirli danışmanlık hizmetlerinden yararlanmalarına ve böylece ekonomik ve çevresel performansı, iklime saygıyı ve çiftliklerinin iklim direncini iyileştirmelerine yardımcı olmak için ekonomik destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Gerçekten de, danışmanlık kuruluşları tarafından sunulan danışmanlık projeleri, örneğin faydalı uygulamalar ve iklim, hassas tarım ve ormancılık, yatırım ve rekabet edebilirlik, direktif suları, bitki koruma ürünlerinin kullanımı gibi konularda temel veya uzman danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasını sağlar. entegre ve biyolojik haşere yönetimi, mesleki ve şirket güvenliği, iklim değişikliği, tarımsal-biyoçeşitlilik veya teknolojik ve BT inovasyonu için hafifletme ve uyum,
 
Üst