“Isı planı”: Trafik ışığı temel olarak yeni yasayı kabul eder

Felaket

New member
İnşaat Bakanlığı’na göre, trafik ışığı koalisyonu belediye ısıtma planları için bir yasa üzerinde prensipte anlaşmaya vardı. Bir bakanlık sözcüsü Salı akşamı, daha önce tartışmalı olan taslağın federal eyaletlere ve birliklere Çarşamba günü duruşma için gönderileceğini söyledi.


“Bölüm oylaması sırasında sevkiyata yapılan önceki itiraz kaldırıldı.” Daha önce, FDP liderliğindeki bakanlıklar endişelerini dile getirmişti.

İnşaat Bakanlığı’na göre, tartışmalı ısınma yasasıyla da yakından bağlantılı olan bu taslak, “makul bir süre içinde tartışılabilir”.

Ayrıca okuyun: Şimdi trafik ışığı ısıtma verilerinize ulaşmak istiyor – bu yeni “ısıtma planı” taslağında var

Isı planlama yasası federal eyaletleri ve yerel makamları sorumlu kılar


Isı Planlama Yasası, federal eyaletleri ve yerel makamları zorunlu kılıyor: Önümüzdeki yıllarda, ısıtma altyapılarını iklim nötr olacak şekilde nasıl dönüştürmek istediklerine dair somut planlar sunmalıdırlar. Büyük şehirler için bu ısı planları 2026’nın sonuna kadar hazır olmalı, küçük şehirler ise iki yıl daha uzun süreye sahip olmalı. Bu amaçla, şebeke operatörleri ve endüstriyel şirketler, diğerlerinin yanı sıra, enerji kaynakları ve tüketimi hakkında veri sağlayacaktır.

Belediyelerin ısınma planları vatandaşlar için önemli bir yönelim olmalıdır, çünkü evlerinin yakında bir bölgesel veya yerel ısıtma şebekesine bağlanıp bağlanmayacağını veya yakın gelecekte ısıtma sistemlerini bir ısı pompasına dönüştürmeleri gerekip gerekmediğini öğrenirler.
 
Üst