Yeraltı suyundan yeniden kullanıma, su kaynağı 19 Haziran’daki bölgesel konferansın merkezinde

HoCaM

Global Mod
Global Mod
1. Bölgesel Su Konferansı önümüzdeki günlerde Floransa’da yapılacak 19 Haziran. Via Cavour 50/r adresindeki Cinema Teatro La Compagnia’da, kamu ve özel sektör kuruluşları, idareler, bölgesel ajanslar, vakıflar, araştırma kuruluşları ve şirketler, yaşam için her zaman temel unsurlardan biri olan su kaynağını ayrıntılı olarak inceleyecek.

Toskana’daki suyun durumu, yönetimi, kuraklığı, arıtılmış suyun yeniden kullanılma olasılığı, hidrojeolojik risk ve çok daha fazlası hakkında bilgi almak için, Toskana Bölgesi başkanı Eugenio Giani’ye ek olarak çevreden sorumlu bölge meclis üyeleri olacaktır. Monia Monni ve tarım Ulusal Sivil Koruma Departmanı müdürü Stefania Saccardi, Ispra Maria Siclari genel müdürü Fabrizio Curcio ve Toskana Üniversiteleri Koordinasyonunu temsilen Floransa Üniversitesi rektörü Alessandra Petrucci. Çevre Bakanı Gilberto Picchetto Fratin’den bir video mesajı da yayınlanacak.

Su ile ilgili bölgesel konferans, Toskana Bölgesi tarafından Ewa Vakfı ile işbirliği içinde düzenlenmektedir. – Toprak ve Su Gündemi, Merkezi Apennine Bölge Otoritesi, Kuzey Apenin Bölge Otoritesi, Po River Bölge Otoritesi, AIT, ANBI, ANCI, ARPAT, CISPEL, Lamma Konsorsiyumu ve UPI. Su kaynağının mevcut durumuna ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunulacak, iklim değişikliğinin izlenmesi, entegre su hizmetinin analizi, rezervuarlar, barajlar, nehirler vb. su ile ilgili risk – hem su hem de hidrojeolojik – ve sonuç olarak bölgesel sivil koruma sisteminin işleyişi üzerinde.

Konferans, en önemli bölgesel planlama araçlarından ikisinin, yani yenisinin lansman anını temsil ediyor. Su Koruma Planı ve o Ekolojik geçiş – tüm Toskana bölgesiyle ve yerel makamları, vatandaşları, paydaşları, kamu hizmeti operatörlerini, ticaret, çevre ve profesyonel dernekleri kahraman olarak görecek kapsamlı bir dinleme ve tartışma süreci yoluyla.

19 Haziran etkinliğine hazırlanırken12 – 15 Haziran tarihleri arasında Konferansın konuları beş sanal tematik tabloda incelenecek ve tartışılacaktır.açık ve ücretsiz erişime sahip çevrimiçi platformlarda:
Özellikle:
12 haziran 10: ANBI ve Tarım Bakanlığı tarafından koordine edilen tarım ve ıslah konsorsiyumuna ilişkin tablo;

14 haziran 10: AIT ve CISPEL tarafından koordine edilen entegre su hizmeti tablosu.

14 Haziran saat 15:00: Bölge Müdürlüğü, EWA Vakfı ve Toprak Koruma Müdürlüğü tarafından koordine edilen, kaynağın korunmasına ilişkin tablo;

15 Haziran saat 10: ARPAT ve LAMMA tarafından koordine edilen, Toskana’da iklim değişikliği ve su kaynakları konulu panel;

15 haziran saat 15:00: ANCI ve Toskana Bölgesi tarafından koordine edilen ‘Önleme ve acil durumlar: bölgesel Sivil Koruma sistemi’ konulu tablo.

Bir belgede toplanan her tablonun sonucu, bölgesel konferansın beslenmesine katkıda bulunacak ve böylece Su Koruma Planı ve Ekolojik Geçiş Planı’nın oluşum sürecini başlatacaktır.

İfadeler:

Toskana Bölgesi başkanı, “Bir yanda selleri, diğer yanda kuraklığı görüyoruz” dedi. Eugene Giani – İklim değişikliği ile mücadele etmek için birkaç cephede çalışıyoruz ve bu anlamda bölgesel düzeyde koordineli çalışmalar kuruyoruz. Bu nedenle Bölgesel Su Konferansı, son yıllarda gerçekleştirilen eylemleri karşılaştıran, iyi uygulamaları belirleyen ve bunları toplum yaşamında kilit bir unsur olarak su vizyonumuzla birleştiren stratejik bir etkinliktir. Bir örnek, taşkınları yönetmek için gerekli olan ancak tam tersi işlev gören, yani taşkınlarla başa çıkmak için en az on beş göl ve küçük göllerin inşasıyla desteklenen Arno, Ombrone ve Serchio genişleme havzalarında yaptığımız çalışmadır. kuraklık dönemleri”.

Komiser, “Bugün Uluslararası Çevre Günü” diye ekledi. monia monni – ve bu fırsatı ekolojik dönüşümle bağlantılı birçok konudan biri olan su hakkında konuşmak için kullanmak istedik. Bu oldukça güncel bir konudur, çünkü her gün kuraklık günlerinin birbirini takip eden aşırı su bolluğu günlerine tanık oluyoruz, ancak bunu tam olarak muhafaza edemiyoruz. Su yönetimi, yönetmeyi giderek daha fazla öğrenmemiz gereken iklim değişikliği konusuyla iç içe geçmiş durumda – kendimizi kaptırdığımıza ve uzun bir süre daha buna devam edeceğimize göre – ve CO2 emisyonlarının ve iklimi değiştiren gazların azaltılmasıyla. Bu konferans, öncesinde tüm paydaşları dahil edecek ve iyi uygulamaları değerlendirmek için bir fırsat olacak ve aynı zamanda Plana akacak fikirleri, ipuçlarını ve yansımaları toplayacak yuvarlak masa toplantıları ile gerçekleştirilecek bir düşünme zamanıdır. su koruma ve Ekolojik Geçiş Planı”.

“Tarım cephesinde – nihayet tarımdan sorumlu başkan yardımcısı ve bölge meclis üyesi eklendi Stephanie Saccardi – su yönetiminde, düzenleyici ve idari basitleştirme, tarımsal işletmeler tarafından kullanılmak üzere küçük şirket rezervuarlarının oluşturulması için temel hale gelir, böylece yağmur suyundan faydalanabilir ve onu tarımda yeniden kullanabilir. Bölge olarak 3 milyon Euro’luk küçük rezervuarlar yaptıran firmalara ihale açtık, başarılı olunca önce 750 bin Euro daha sonra 2,5 milyon Euro ile sıralamalar bitene kadar hayata geçirdik. Ancak bir kez finanse edildikten sonra bu müdahalelerin uygulanması gerekir ve ne yazık ki günümüzde bürokratik engeller çoğu zaman uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Avrupa’da güçlü bir kafa karışıklığının olduğu, ancak tarım işletmeleri dünyası tarafından derinden hissedilen yeniden kullanım konusu da çok önemlidir. Bu nedenle, bölgesel su konferansı temel olacaktır, çünkü çevre, tarım ve altyapı gibi bölgesel sektörlerden başlayarak bu konuda yetkinliğe sahip tüm konuları bir masa etrafında bir araya getirecektir”.

19 Haziran programı:

9.00 – katılımcıların kaydı;

9.30 – Toskana Bölgesi başkanı Eugenio Giani, Toskana Bölgesi tarımdan sorumlu başkan yardımcısı ve meclis üyesi Stefania Saccardi, bölgesel konsey başkanı Antonio Mazzeo, Anci Matteo Biffoni başkanı ve Upi Gianni başkanından kurumsal selamlar Lorenzetti. Çevre Bakanı Pichetto Fratin’den video mesajı;

10.30 – ulusal sivil koruma dairesi başkanı Fabrizio Curcio’nun konuşması;

11.00 – Ewa Vakfı başkanı Erasmo D’Angelis’in başkanlık ettiği 5 tematik masanın dönüşü.

12.30 – Erasmo D’Angelis’in moderatörlüğünde, Ispra Maria Siclari genel müdürü ve Floransa Üniversitesi rektörü ve Toskana Üniversiteleri Koordinasyon temsilcisi Alessandra Petrucci’nin katılımıyla ‘Su, araştırma ve yenilik’ yuvarlak masa toplantısı.

13.00 – çevre için bölgesel meclis üyesi Monia Monni tarafından sonuçlar.
 
Üst